VAŽNE BILJEŠKE

LUXURY ESTATE & VILLAS
Exclusive-Living
Sobietzki d.o.o.

Ulica Istarska 16
52465 Frata-Tar-Vabriga
Istrien - Kroatien

+43 664 28 68 880
office@exclusive-living.at
office@exclusive-living.hr


IZUZIMANJE OD GARANCIJA

1. Sadržaj online ponude
Autor ne preuzima nikakvu garanciju za aktualnost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu iznesenih informacija. Isključuju se bilo kakvi odštetni zahtjevi spram autora, koji se odnose na materijalne štete ili idejnu narav, a do čega je došlo zbog korištenje ili nekorišetnja navedenih informacija, odnosno kroz korištenje netočnih ili nepotpunih informacija, osim ako se može dokazati, da je autor to učinio namjerno ili grubog nemara.
Sve ponude su otvorene i neobvezujuće. Autor izričito zadržava pravo, da dijelove stranice ili cijelu ponudu izmijeni, nadopuni, poništi ili privremeno ili definitivno obustavi objavu, bez ikakve prethodne najave.

2. Napomene i linkovi
Kod direktnih ili indirektnih napomena na strane internetske portale ( hiperlinkove ), koji se nalaze van područja odgovornosti autora, odgovornost za garanciju će izričito stupiti na snagu, ako je autor upoznat sa tim sadržajima i ako je tehnički bio u mogućnosti i ako je bilo prihvatljivo, da spriječi korištenje tih nezakonitih sadržaja.
Ovime autor izričito izjavljuje, da u trenutku postavljanja ovog linka mu nisu bili poznati nikakvi ilegalni sadržaji na internetskom portalu na koji se poziva. Autor nema nikakvog utjecaja na aktualno ili buduće oblikovanje, na sadržaje ili autorsko pravo internetskih stranica na koje se ukazuje / sa kojima se povezuje. Stoga se on ovime izričito distancira od svih sadržaja svih internetskih stranica na koje se ukazuje / sa kojima se povezuje, a koje su izmijenjene nakon što je napravljena ova internetska stranica. To utvrđenje se odnosi na sve objavljene internetske stranice i sadržaje unutar vlastite internetske ponude kao i na strane navode koje autor citira u sačinjenim knjigama gostiju, forumima za diskusije, popisima linkova, mail listama i u svim drugim oblicima bankama podataka, na čiji je sadržaj eksterno ukazivanje pri pisanju moguće. Za nelegalne, krive ili nepotpune sadržaje i posebito za štete, koje nastanu korištenjem ili nekorištenjem ponuđenih informacija takovih vrsta, jamči samo ponuditelj internetske stranice na koju se ukazuje, ali ne onaj, tko putem linka samo ukazuje na dotičnu objavu.

3. Autorsko i registrirano pravo
Autor nastoji, u svim publikacijama voditi računa o zaštićenim autorskim pravima kod korištenih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova, te koristiti grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje će on sačiniti ili pak posegnuti za nelicenciranim grafikama, zvučnim dokumentima, video sekvenca i tekstovima.
Sve u okviru internetske ponude navedene odnosno putem trećih osoba zaštićene oznake proizvoda i roba podliježu neograničeno odredbama uvijek važećih karakterističnih vlasničkih prava pojedinih registriranih vlasnika. I od samog običnog spominjanja se ne može izbjeći zaključak, da oznake proizvoda nisu zaštićene pravima trećih osoba!

Prava za objavljivanje nekog autorski sačinjenog objekta ostaje autoru portala. Umnožavanje ili korištenje takovih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili tiskovnim publikacijama nije dozvoljeno bez izričitog odobrenja autora.

4. Zaštita podataka
Ako u okviru internetske ponude postoji mogućnost za priopćavanje osobnih ili poslovnih podataka ( mail adresa, imena, adresa ), tada će se objava tih podataka vršiti od strane korisnika izričito svojevoljno. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je dozvoljeno – ukoliko je tehnički to moguće i prihvatljivo – i bez navoda tih podataka odnosno uz navođenje anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korištenje objavljenih kontakt podataka kao na primjer adrese, brojeva telefona ili faksa kao ni mail adresa od strane trećih osoba za dostavu ne izričito zatraženih informacija. Ima se pravo na poduzimanje pravnih koraka spram pošiljaoca takovih spam mailova kod nepoštivanja te zabrane.

5. Pravovaljanost tog isključenja od odgovornosti
Izuzimanje od odgovornosti se treba smatrati kao dio internetske ponude, pri čemu se treba ukazati na tu stranicu. Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije tog teksta ne bi, ne bi više ili ne bi u potpunosti odgovarale važećem pravnom položaju, to se neće odnositi na preostale dijelove dokumenta što se tiče sadržaja i njegovog važenja.

6. Google Analytics – ukazivanje na zaštitu podataka
Ta internetska stranica koristi Google Analytics, uslugu promidžbene analize Google Inc. ( u nastavku „ Googl „ ) Google Analytics koristi takozvane „ kolačiće „. Tekstovne datoteke, koje se pohranjuju na Vašem kompjuteru i koje Vam omogućavaju analizu korištenja internetske stranice. Putem kolačića dobivene informacije o Vašem korištenju te internetske stranice ( konačno i Vaše IP-adrese ) prenosi se na server kod Googlea u SAD-u i tamo pohranjuje. Google će te informacije koristiti, da bi obradio Vaše korištenje te internetske stranice, da bi sačinio izvještaj o propagandnim aktivnostima za vlasnika internetske stranice i da bi priskrbio druge povezane usluge sa tim internetskim korištenjem. Google će te informacije po potrebi prenijeti na treće osobe, ukoliko je to zakonski propisano ili ukoliko treće osobe te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Google neće ni u kojem slučaju povezati Vašu IP-adresu sa ostalim podacima. Možete onemogućiti instalaciju kolačića putem odgovarajućeg podešavanja Vašeg internet preglednika; želimo Vam ukazati na to, da u tom slučaju po potrebi nećete moći u cijelosti koristiti sve funkcije te internetske stranice. Korištenjem te internetske stranice izjavljujete da se slažete sa obradom od strane Googlea o Vama sakupljenim podacima na gore opisani način i u prethodno navedenu svrhu. „


Webhosting / Programmierung:

office@klubarbeit.net
Web | EDV | Multimedia - Fieberbrunn/Tirol/Österreich